Dhuet ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties die willen bijdragen aan het realiseren van een duurzame toekomst, een toekomst waarin de balans wordt hervonden tussen mens en natuur, zodat sprake is van een 'volhoudbare' wereld. Een wereld waarin het 'duet' tussen mens en natuur en tussen mensen onderling leidt tot een harmonieus geheel. En waarbij een gezond en volhoudbaar business model wordt gehanteerd. De focus ligt op een eerlijke en rechtvaardige energietransitie.