Dhuet ondersteunt bij het vormgeven van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Denk daarbij aan:

  • coachen/begeleiden van gemeenten;
  • opstellen wijkuitvoeringsplannen;
  • opzetten ondersteuningsstructuur woningverduurzaming;
  • verkennen van draagvlak voor collectieve oplossingen (onder andere warmtenetten, buurtbatterijen)
  • het betrekken van burgers bij de energietransitie;
  • trainen van energiecoaches;
  • creëren van draagvlak voor grootschalige opwek van energie
  • opzetten/uitvoeren projecten energiearmoede