Energietransitie gebouwde omgeving

Dhuet ondersteunt bij het vormgeven van de energietransitie in de gebouwde omgeving: wijkuitvoeringsplannen, het betrekken van burgers bij de energietransitie, het opzetten van energieloketten, enz.    

Kantelhulp

In bijna alle sectoren in de samenleving (zorg, onderwijs, energievoorziening, bouw, financiële wereld, overheid, enz.) is een kanteling gaande. Oude structuren hebben hun werk gedaan, de complexiteit van de huidige tijd vraagt om een andere aanpak, een kanteling van ‘instituten en structuren’ naar ‘netwerken en stromen’. We zijn daarbij op zoek naar de menselijke maat en een circulaire, duurzame samenleving.

Dhuet biedt ‘kantelhulp’ aan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Transities of kantelingen verlopen niet lineair, ze zijn niet te plannen en er is geen standaardrecept. Je moet ‘gewoon beginnen’ en 'vooruitstruikelen'. Dhuet kan het transitieproces voeden, inrichten en begeleiden, daarbij gebruik makend van concrete transitie ervaring en kennis van ondersteunende methoden zoals Theory U, Kernkwadranten, Deep Democracy, Integrale visie, Imagineering.

Burgers in hun kracht

De burger neemt het voortouw. Overal ontstaan energiecooperaties, zorgcooperaties, buurtbedrijven. Overal zie je de overheid zoeken naar manieren om met deze nieuwe energie van burgers om te gaan. En op hun beurt zoeken burgers naar manieren om met de overheid om te gaan. Van beide kanten wordt met vallen en opstaan een andere manier van denken en doen ontwikkeld en zo ontstaat een nieuwe dynamiek in de lokale gemeenschap. Dhuet is bij initatieven in de lokale  gemeenschap. Al werkende weg is kennis en ervaring opgedaan van deze nieuwe wegen die burger en overheid inslaan. Deze kennis deel ik graag met iedereen die zoekende is op dit terrein. 

Coaching

Het gaat bij transities om grote visies en kleine stappen, het in positie brengen van koplopers, dwarsdenkers en friskijkers.  Met de voeten op de grond (en in de klei) en het hoofd boven de wolken (het grote verhaal). Het gaat om observeren, analyseren en stappen zetten. Bestaande patronen en controle loslaten, beginnen met co-creëren. Soms kan het handig zijn als iemand meedenkt, meekijkt, reflecteert. Iemand van ‘buiten’ die de spiegel voorhoudt: de kantelcoach.

Visieontwikkeling met toekomstbeelden

Het werken met toekomstbeelden is een energiek proces. Het geeft het positieve gevoel de toekomst mee te creëren (co-creëren). Uit onderzoek blijkt dat een samenleving of organisatie die een positief beeld heeft van de toekomst gestimuleerd wordt om in het heden creatiever te handelen.

Bij het creëren van toekomstbeelden ga je op zoek gemeenschappelijke waarden, doelen, ideeën en beelden. Dat creëert een saamhorigheid die cruciaal is om verandering te weeg te brengen. Samen nadenken over de toekomst, maakt die niet minder onzeker, maar  geeft wel meer vertrouwen om te kunnen handelen vanuit een gemeenschappelijk perspectief. 

Een toekomstbeeld bestaat uit woorden en beelden. Woord en beeld hebben een verschillende uitwerking: woorden nodigen uit om beelden te vormen en beelden om een verhaal te creëren. Het toekomstbeeld, niet als utopie of blauwdruk maar als inspirerende stip op de horizon, blijkt zeer inspirerend te werken. Het toekomstbeeld vormt de inspiratiebron, die via backcasting omgezet wordt tot concrete actie in het hier en nu.

Interim-management

Soms is het wenselijk dat duurzame ontwikkeling in een organisatie wordt vormgegeven door een interim-manager. Interim-management is een van diensten die Dhuet aanbiedt aan organisaties die werkelijk het verschil willen maken op het gebied van duurzaam ontwikkelen.