Missie

De missie van Dhuet is bij te dragen aan duurzame ontwikkeling via een integrale benadering. Het gaat daarbij om (1) de drijfveren, waarden en overtuigingen van individuele mensen, (2) het gedrag van individuen, om (3) de collectieve waarden en overtuigingen (cultuur) en (4) over de (sociale) structuren en het collectieve gedrag waarin de cultuur zich uit. Een integrale benadering stelt dat alleen als alle kwadranten duurzaam worden ontwikkeld, de verandering 'volhoudbaar' is.


In een eenvoudig schema ziet dat er zo uit:

plaatje-hoe