DhUET is namens Energie Samen provinciaal coordinator Buurtwarmte in Noord Brabant.   

Buurtwarmte ondersteunt lokale initiatieven (en hun gemeenten) die woningen willen verduurzamen, een buurtenergieplan willen maken, een warmtesysteem willen ontwikkelen, exploiteren en beheren.

Buurtwarmte helpt wijk- en dorpsgenoten om samen duurzame, lokale warmte te realiseren. Dat doen we door hun initiatieven te professionaliseren. We bieden daarvoor een integrale buurtaanpak. Buurtwarmte ziet in een coöperatieve aanpak van onderop de beste basis voor een duurzame, lokale warmtevoorziening voor iedereen. We zijn daarmee geen traditionele marktpartij maar een nieuwe speler die op een andere, coöperatieve wijze werkt en maatschappelijke waarde toevoegt. Samen neem je de regie over je eigen warmtevoorziening en maak je keuzes op basis van jullie gezamenlijke belangen. Lees verder op de website van Energie Samen

Namens Buurtwarmte maakt DhUET ook deel uit van het Expertiseteam Warmte (ETW) van de provincie Noord Brabant.