DhUET heeft deelgenomen aan een praktijkgroep waarin nieuwe manieren worden gezocht om de energietransitie van onderop te organiseren. 

Daarbij zochten we naar radicaal vernieuwende organisatievormen. Vertrekpunt was het het gedachtegoed van Economy Transformers.   

De praktijkleergroep is mogelijk gemaakt door het programma Maatschappelijk Innoveren van de Topsector Energie.   

Lees hier over de resultaten van ons werk.