De bewonersreis

Gemeenten staan voor een grote opgave als het gaat om het aardgasvrij maken van woningen. De juiste kennis en tips kunnen helpen om deze opgave makkelijker te maken. In het project Slimme Stappen Energie A16 is onderzocht wat er nodig is om de gebouwde omgeving versneld te verduurzamen. We hebben dat vertaald naar een bewonersreis. 

De bewonersreis (zie afbeelding) geeft de stappen weer die een woningeigenaar doorloopt om de woning aardgasvrij te maken. In de wegwijzer zijn al die stappen beschreven en zijn tools ontwikkeld om die stappen te faciliteren.   

Hoe is dit project tot stand gekomen en wat hebben we in dit project precies gedaan? In het reisverslag vindt u een samenvatting van het proces. Hierin benoemen we ook de zeven obstakels die wij tegenkwamen en geven we ideeën om die op te lossen.